Privacy statement & cookievoorkeuren

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: 25 mei 2018) hebben klanten waarvan door Van Petegem Scenery persoonsgegevens(1) worden verwerkt(2) privacyrechten(3).

Ad 1: Persoonsgegevens: naam en voorletter(s) cq. voornaam/-namen; adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats); telefoon; E-mail en overige (bv. social media). Persoonsgegevens zullen door Van Petegem Scenery alleen worden verzameld in geval van toestemming van de gebruiker en in geval van een overeenkomst. Voor beide geldt dat deze schriftelijk worden vastgelegd.

Ad 2: Verwerken: het opslaan (het schriftelijk of elektronisch vastleggen) van een of meer van de hierboven genoemde persoonsgegevens en het gebruiken (voor het zoeken van contact; verzenden van stukken, etc.) daarvan binnen het doel waarvoor zij zijn opgeslagen. Persoonsgegevens worden gevraagd om een gezamenlijk doel te bereiken. Enkel binnen deze context worden zij gebruikt en zij zullen niet langer worden bewaard dan nodig. Ze worden in principe verwijderd uit het register na 30 werkdagen.

Ad 3: Privacyrechten: iedere klant van Van Petegem Scenery heeft het recht om altijd de opgeslagen gegevens in te zien; informatie daarover te krijgen; deze desgewenst te wijzigen of te laten wissen. Tevens kan de klant op eenvoudige wijze over zijn gegevens beschikken en doorgeven.
Om te kunnen aantonen dat Van Petegem Scenery werkt volgens de AVG zal een verwerkingsregister worden bijgehouden. In het register staan de persoonsgegevens en het doel waarvoor deze zijn opgeslagen. Gegevens zullen niet met een of meer andere organisaties worden gedeeld, behoudens justitiële doeleinden.

 

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘vanpetegemscenery.com’ in de bestandsnaam heeft en dat commerciële doeleinden. de gegevens officieel eigendom zijn van Van Petegem Scenery en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Van Petegem Scenery en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Van Petegem Scenery is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Van Petegem Scenery voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Van Petegem Scenery zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Van Petegem Scenery) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze cookies worden gebruikt

We gebruiken op onze website weinig cookies. Hieronder leggen we uit welke we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoelang we de gegevens bewaren:

Cookie Bewaartermijn Geplaatst door Omschrijving
_ga 2 jaar Google Deze cookie meet je bezoek aan onze website en helpt ons de website te verbeteren. We verzamelen de gegevens anoniem en delen dit met Google Analytics voor de verwerking. Google Analytics heeft geen toestemming je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of door te verkopen.
_gid 24 uur Google Deze cookie helpt de bovenstaande cookie van Google om te meten welke pagina’s je bezoekt.